عکاسی از سوژه متحرک

عکاسی از سوژه متحرک

در مورد سوژه های متحرک می توانید از دو رویکرد متفاوت استفاده کنید. می توان سوژه را به صورت ساکن ثبت کرد که آنرا با وضوح خوبی همراه خواهد نمود یا اینکه می توان از یک جلوه خاص برای القای حس حرکت بهره گرفت.شاید به نظرتان بیاید که سرعت شاتر نمی تواند خیلی روی این موضوع تاثیر گذار باشد و اگر عکس ها را واضح ثبت نکنید حتما جلوه ای محو شده خواهند داشت. اما همه چیز به این آسانی و سادگی نیست در عکاسی از سوژه های متحرک نمی توان تصاویر نسبتا واضح ثبت کرد و محو شدگی کم سوژه نیز اشتباهی بیش نیست. به همین دلیل شما باید سرعت شاتر را برای ثبت تصاویری بسیار واضح یا تصاویری که به صورتی هنرمندانه محو شده اند ، به دقت انتخاب کنید.

1

در مورد سوژه های متحرک می توانید از دو رویکرد متفاوت استفاده کنید. می توان سوژه را به صورت ساکن ثبت کرد که آنرا با وضوح خوبی همراه خواهد نمود یا اینکه می توان از یک جلوه خاص برای القای حس حرکت بهره گرفت.شاید به نظرتان بیاید که سرعت شاتر نمی تواند خیلی روی این موضوع تاثیر گذار باشد و اگر عکس ها را واضح ثبت نکنید حتما جلوه ای محو شده خواهند داشت.

۱/۸۰ ثانیه ، ISO 1600

2

اما همه چیز به این آسانی و سادگی نیست در عکاسی از سوژه های متحرک نمی توان تصاویر نسبتا واضح ثبت کرد و محو شدگی کم سوژه نیز اشتباهی بیش نیست. به همین دلیل شما باید سرعت شاتر را برای ثبت تصاویری بسیار واضح یا تصاویری که به صورتی هنرمندانه محو شده اند ، به دقت انتخاب کنید.

۱/۶ ثانیه ، ISO 100

3

با استفاده از سرعت های پایین تر شاتر می توانید حس واقعی حرکت را در تصاویری زنده ثبت نمایید.
سریع یا کند؟
شاید برخی اوقات تنها برای به عمل درآوردن ایده های تان از سرعت های پایین شاتر استفاده کنید اما گاهی اوقات استفاده از چنین سرعت هایی به یک ضرورت تبدیل می شود.در فضاهای کم نور که
استفاده از سرعت های بالای شاتر زیاد جالب نیست می توان از سرعت های پایین شاتر برای ثبت عکس هایی با جلوه ای محوشده استفاده نمود.این روش هم می تواند نسبت به سوژه متفاوت باشد.

۱/۱۸۰ ثانیه

4

در تصاویر دوندگان ماراتن که در بالا و پایین آنها را مشاهده می کنید ، از سرعت بالای شاتر برای ثبت تصویر دونده ای که با گام های بلند در جلوی سایرین در حرکت است استفاده شده است در حالیکه سرعت های پایین تر برای دوندگانی که با سرعت کمتری و در پشت سر وی حرکت می کنند ، مناسب تر به نظر می رسد.

۱/۶ ثانیه

5

برای ثبت تصاویر واضح باید از چه سرعت شاتری استفاده کنم؟
شاید فکر کنید که سرعت شاتر مورد نیاز شما برای فریز کردن سوژه متحرک به سرعت حرکت آن سوژه بستگی دارد. اما این تنها یک فرض است .
در واقع ، اغلب اوقات به سرعت شاتر بالاتری برای ثبت عکس دونده ای که با سرعت ۸ مایل در ساعت حرکت می کند نسبت به هواپیمایی که با سرعت ۸۰۰ مایل بر ساعت در حرکت است ، نیاز خواهید داشت. می توان دلیل این امر را سرعت حرکت سوژه از جلوی منظره یاب دوربین (و سنسور EOS ) برشمرد.
سرعت شاتر برای ثبت عکس های فریز شده به چهار عامل مختلف وابسته است: فاصله کانونی لنزی که در حال استفاده از آن هستید ، با بزرگتر بودن این فاصله حرکات صورت گرفته در قاب دوربین بهتر در عکس ثبت می گردند; فاصله سوژه از شما ، چراکه این امر بر میزان بزرگی سوژه در عکس تاثیرگذار خواهد بود; سرعت واقعی سوژه ; و در آخر جهتی که سوژه نسبت به دوربین شما در آن در حال حرکت است.

۱/۱۶۰۰:Exposure ثانیه در f/5.6 ، لنز:Sigma 120-300 mm f/2.8

6

می توانید در صورتی که برای مثال اتومبیلی به سمت شما در حال حرکت است از سرعت کمتری نسبت به زمانی که شما در حال حرکت هستید ، استفاده کنید. در واقع ، در صورت حرکت سوژه به صورت افقی در دید شما ، باید از چهار برابر سرعت شاتری استفاده کنید که در هنگام حرکت سوژه به سمت شما از آن استفاده می کرده اید. برای ثبت سوژه هایی که حرکتی قطری دارند ، لازم است از سرعت شاتری مابین این مقادیر استفاده کنید.
برای ثبت تصاویر محو شده باید از چه سرعت شاتری استفاده کنم؟
در مورد سوژه های متحرکی که در نور روز از آنها عکاسی می کنید می توانید همواره از گستره خاصی از سرعت های شاتر برای ثبت تصاویری خلاقانه با جلوه های محوشده استفاده کنید. گرچه این گستره محدود است. برای اینکه جلوه محو شدگی تان خلاقانه به نظر بیاید باید مطمئن شوید که ازسرعتی استفاده نکنید که سوژه را خیلی تار و غیرقابل تشخیص نمایش دهد.

Exposure : 1/15 ثانیه در f/8 و ISO 400 . لنز:۱۴۰-۵۶۰ mm

7

بعنوان یک قاعده کلی سعی کنید همیشه از سرعتی ۱۶ برابر کندتر از سرعتی که برای ثبت واضح سوژه از آن استفاده می کردید ، استفاده نمایید. برای عکاسی از یک قهرمان دو سرعت اگر می خواهید آنرا واضح ثبت کنید باید از سرعت ۱/۱۰۰۰ ثانیه و اگر می خواهید به آن جلوه ای محو شده بیافزایید از سرعت ۱/۶۰ ثانیه استفاده کنید. همین طور ، اگر باید از سرعت ۱/۱۲۵ ثانیه برای ثبت واضح یک سوژه استفاده کنید ، برای محو جلوه دادن آن سرعت ۱/۸ ثانیه مناسب خواهد بود.
در اغلب موارد ، میزان محو شدگی را باید با آزمون و خطا بدست آورید. به سبب اینکه نتایج غیرقابل پیش بینی هستند، پیشنهاد می کنم عکس های زیادی ثبت کنید تا گستره انتخاب وسیع تری هم در اختیارتان باشد.

ارسال های مرتبط
نظر بگذارید